Mikk Helleste
Valgustusosakonna juht / juhatuse liige, Diotech Nord OÜ

Kogemuste pagas on Mikul mitmekesine. Enne Diotech-iga liitumist töötas Mikk energeetika valdkonnas tootejuhina, kus ühed suurimad projektid olid seotud valgustusega. Ühtlasi on Mikk töötanud 6 aastat tootmissektoris projektijuhina, kus peamiselt toodeti ja paigaldati terasest ehituskonstruktsioone Skandinaavia klientidele.

Mikul on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootearenduse ja tootmistehnika erialal.

Diotech Nordis on Miku peamisteks ülesanneteks valgustuse ärisuuna juhtimine ja müügijuhtimine.

Siim Küünal
Müügijuht, Diotech Nord OÜ

Siim aitab klientidel saavutada energiasäästu läbi uudseima valgus- või päikseelektrijaama tehnoloogia lahenduste.

Siimul on  Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna doktorikraad materjalitehnikas ja nanotehnoloogias.

Siimu missiooniks on jätkusuutlike ja energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ning promomine. Teaduspõhine lähenemine ja nutikas optimeerimine on innovatsiooni valemiks. Diotech OÜ kannab endas kõiki eelnimetatud põhimõtteid.

Markus Süüden
Müügiinsener, Diotech Nord OÜ

Markus omandas kõrghariduse Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Markus on Diotech Nordi tehniline tugi, kelle pädevuseks on disainida ning lahendada erinevaid sise- ja välivalgustuse projekte, kasutades selleks peamiselt Dialux ja Dialux EVO tarkvara.  Samuti aitab Markus leida projektidesse tehniliselt sobivad valgustid, et standardist tulenevad nõuded oleksid täidetud nii turva- kui ka üldvalgustuslahendustes.

Mart Moora
Juhatuse liige, Diotech Nord OÜ

Mart on Diotech-i üks kahest asutajast. Alates valgustuse ärisuuna üleviimisest Diotech Nord OÜ-sse, täidab Mart valgustuse ärisuunal juhatuse liikme ülesandeid, olles ühtlasi projektipõhiselt seotud mõningate valgustusprojektide elluviiimisega.

Siim Soplepmann
Juhatuse liige, Diotech Nord OÜ

Siim on Diotech-i üks kahest asutajast. Alates valgustuse ärisuuna üleviimisest Diotech Nord OÜ-sse, täidab Siim valgustuse ärisuunal juhatuse liikme ülesandeid, olles ühtlasi projektipõhiselt seotud mõningate valgustusprojektide elluviimisega.

Kristjan Kuldmaa
Müügispetsialist, Diotech Nord OÜ

Kristjanil on varasem kogemus ehitussekoris objektijuhtimisel, kuid viimastel aastatel on olnud seotud rohkem B2C müügiga.

Kristjan on omandamas magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis Juhtimise ja turunduse peaerialal.

Kristjani põhitegevuseks Diotechis on operatiivse müügitoe pakkumine ning panustamine kliendibaasi laiendamisse läbi toetava suhtluse.