Sadala Agro ja Sadala Piim

Tellija

Sadala Agro OÜ

Klient

Sadala Agro OÜ

Aasta

2020

2020 Jaanuaris said Sadala Agro remondihall, lüpsilaut ja tervailjahoidla uue valguslahenduse – vahetati välja amortiseerunud valgustus energiasäästliku LED-iga.

Tekkis küsimusi või huvi sarnase lahenduse kohta?

Räägime lähemalt
Kõik referentsid